O olejoch, len tak, všeobecne ...

Minerálny, syntetický, niečo medzi?

Neustále sa stretávame s tým, že naši zákazníci v snahe vybrať ten najlepší olej do svojho štvor - prípadne dvojkolesového milačika, používajú pojmy ako syntetika, polosyntetika, pýtajú sa na porovnanie olejov podľa výrobcov, trvajú na pomaly dnešnom dátume výrovy a pod. Preto by sme sa radi pokúsily priniesť niekoľko informácií, které Vám milí zákazníci, tento proces uľahčia :)

Blondinka olej do auta


V diskusiách stále pretrváva názor, že minerál je 15W-40, polosyntetika 10W-40, syntetika 5W-40, plus ešte väčšie syntetiky ako 0W-40, 0W-30, 0W-20, a ano, budú aj 0W-16, 0W-8 a ktohovie čo potom. 

Fenomén syntetických, polosyntetických a minerálnych motorových olejov sa prejavuje aj v tom, že tieto termíny sú často určované ako viskozitné vlastnosti, tak i kvalita olejov. Pritom to spolu vôbec nesúvisí. Z minerálnych olejov možno namiešať olej v podstate s akoukoľvek viskozitou. Tá ale nič nehovorí o kvalite oleja. Tzv. výkonové vlastnosti, kvalita olejov, sú dané predovšetkým použitou aditiváciou. Tá je rozhodujúca pre konečnú kvalitu motorového oleja. Samozrejme tiež záleží na kvalite základového oleja. A to či už je syntetický alebo minerálny. Motorové oleje sú dnes len dobré alebo lepšie, ak teda neberieme do úvahy lacné oleje pre staré motory. Každý olej má menší alebo väčší podiel minerálnej zložky, aj keď je na etikete napísané "syntetický" alebo "plne syntetický". Niektorý výrobca na etikete uvedie aspoň "vyrobené syntetickou technológiou" alebo "vyrobené HT syntézou". Iní výrobcovia stále trvajú na názve plne syntetický olej. V praxi sa ukázalo, že najmenej jeden olej SAE 5W-40 známeho výrobcu je označený ako "plne syntetický". A to napriek tomu, že v ňom nie je ani stopa po syntetickom oleji. 


Ako vybrat viskozitu?

Najprv je potrebné zdôrazniť, že viskozitné údaje nemajú nič spoločného s kvalitou či životnosťou oleja, ani s kvalitou mazania a ani s tým, či je olej "syntetický", "minerálny" alebo nejaký iný. Viskozitné údaje podávajú informáciu o tom, ako ľahko alebo ťažko možno olej prepravovať na potrebné miesta, ako moc je olej tekutý, riedky alebo naopak hustý. Odborne sa tomu hovorí čerpateľnosť a viskozita oleja. Čerpateľnosť oleja sa meria pri záporných teplotách až -35 °C, viskozita sa meria pri 100 °C, teda približne pri prevádzkovej teplote oleja. 

Zimné číslo 

Viskozitné špecifikácie majú väčšinou tvar napr. SAE 15W-40, SAE 5W-40, SAE 0W-30 a pod. Prvé číslo udáva vlastnosti oleja pri nízkych teplotách, t.j. čerpateľnosť oleja. Čím je toto číslo nižšie, tým bude olej tekutejší v zimných mrazoch a tým lepšie ráno naštartujeme studený motor a rýchlejšie sa aj olej dostane na všetky potrebné miesta. U studeného motoru to v zime môže pri oleji SAE 15W-40 trvať napríklad aj 20 sekúnd, zatiaľ čo pri oleji SAE 0W-30 pri rovnakých podmienkach napríklad len 1 sekundu (hodnoty uvádzam len ako príklad). Dnes sa čoraz viac presadzujú motorové oleje s čo možno najnižším zimným číslom. Dôvodom je lepšia ochrana motora pri studených štartoch, kedy na kritických miestach motora nie je ešte dostatočné množstvo oleja. Čím skôr sa celý motor premaže, tým menej trpí
a tým sa zvyšuje jeho životnosť. 

Letné číslo 

Druhé číslo informuje o viskozite oleja pri približnej prevádzkovej teplote oleja. Čím je toto číslo vyššie, tým je olej pri prevádzke automobilu hustejší a tým väčší odpor kladie proti vzájomnému pohybu trecích plôch. V časoch jednosezónnych olejov sa hlásilo len toto číslo. Ak teda máme oleje SAE 15W-40, 10W-40 a 5W-40, pri prevádzkovej teplote budú mať všetky tieto oleje rovnakú viskozitu a nebude medzi nimi v tomto smere žiadny rozdiel. Rozdiel bude iba v tekutosti a čerpateľnosti pri nízkych teplotách. 

Viskozitný index 

Väčšinou platí, že čím je rozdiel zimného a letného čísla väčší, tým kladú pohybujúce sa súčasti motora menší odpor a tým je nižšia spotreba paliva. Nižšie zimné viskozitné číslo zabezpečí úsporu paliva so studeným motorom a nižšie letné číslo potom úsporu paliva pri prevádzkovej teplote motora. Z týchto dôvodov možno len odporučiť používanie nízkoviskóznych olejov, tzv. ľahkobežných (napr. SAE 5W-30) s doporučenou výkonovou špecifikáciou. Aj keď sú tieto oleje drahšie, extrémom sú potrebné longlife oleje SAE 0W-30, úspora paliva väčšinou všetko vynahradí. Nevýhodou ľahkobežých olejov je mierne zvýšená hlučnosť motora a možnosť vyššej spotreby oleja. U automobilov s menším počtom ročne najazdených km (cca do 10 tis. km) alebo pri prevažujúcej mimomestskej a diaľničnej prevádzke je potom ekonomicky účelné volit oleje napr. SAE 10W-40 alebo 15W-40. Tieto oleje je dobré tiež zvoliť v prípade zvýšenej spotreby motorového oleja, kedy pomôžu dotesniť piest vo valci a môžu prispieť k zníženiu spotreby oleja.


Pevnosť mazacieho filmu

Moment, kedy môže dôjsť k porušeniu celistvosti filmu je daný pevnosťou mazacieho filmu. Z bežne udávaných parametrov motorového oleja sa dá najlepšie orientovať z údajov HTHS (High Temperature High Shear) viskozity. Čím je HTHS viskozita vyššia, tým je väčšinou vyššia aj pevnosť mazacieho filmu. Niektoré ľahkobežné oleje (väčšinou SAE 5W-30 a 0W-30) majú zníženú hodnotu HTHS viskozity, ktorá je však stále úplne dostatočná pre kvalitné mazanie väčšiny moderných motorov. Na pevnosť mazacieho filmu pôsobí aj teplota v motore. Zvýšenie teploty spôsobí zníženie viskozity oleja a tým sa zmenší aj hrúbka mazacieho filmu. Preto sa v tepelne namáhaných súťažných motoroch používajú oleje napr. SAE 10W-50 alebo 10W-60, aby sa aj pri vyšších teplotá ch zabezpečila dostatočne silná vrstvička oleja medzi trecími plochami. Pre bežné motory je však použitie týchto olejov zbytočné a môže byť pre motoristu aj nevýhodné z dôvodu vyššej spotreby paliva. Vzťah medzi HTHS viskozitou a použiteľnosťou oleja je možné doložiť aj na príklade nových benzínových turbomotorov koncernu VW, ktoré musia byť mazané longlife olejom VW 503.01. Tento olej má vyššiu HTHS viskozitu (nad 3,5 MPa•s) ako bežnejšie longlife oleje VW 503.00/506.00/506.01 (2,9-3,5 MPa•s) pre ostatné motory, aj keď obe oleje môžu byť v rovnakej viskozitnej triede SAE 0W-30.Vznetové motory a Zážihové motory

Vznetové motory 

Veľakrát sa stáva, že po analýze vyjazdeného oleja z dieselového motora je olej ešte úplne v poriadku, je veľmi málo chemicky degradovaný a mohol by byť ešte ďalej prevádzkovaný. Jediné, čo tomu bráni, je veľké množstvo sadzí v oleji. Sadze vznikajú spaľovaním nafty, rozmer ich čiastočiek je veľmi malý, približne desatina mikrometra a na olejový filter sa nezachytia. Nepoužívajte zbytočne kvalitnejšie oleje ako predpisuje výrobca motora. Faktory, ktoré u dieselových motorov obmedzujú životnosť oleja, sú väčšinou inde ako v kvalite oleja. V minulosti obmedzovala životnosť olejov v dieselových motoroch aj kvalita nafty, t.j. obsah síry v nafte. Tento faktor je však už dlhšiu dobu odbúravaný stále sa zvyšujúcou kvalitou nafty. 

Zážihové motory 

U benzínových motorov je životnosť motorového oleja viac závislá na samotnej kvalite oleja. V benzínových motoroch je vďaka spaľovaniu benzínu a vďaka jeho vyššej spotrebe oproti nafte vyššia teplota, čo má vplyv na rýchlejšiu chemickú degradáciu oleja. 


Náhrady motorových olejov a vzájomná miešateľnosť olejov

Všetky motorové oleje sú navzájom miešateľné. Ak zmiešate akékoľvek dva alebo viac motorových olejov, nikdy sa nič nezrazí, nezgrcne a pod. Problémy s miešateľnosťou boli niekedy v druhej polovici 70. rokov minulého storočia a to v čase, keď sa ešte len začínalo so syntetickými olejmi. Dnes už tento problém v žiadnom prípade nehrozí, nikto si dnes nedovolí vyrobiť motorový olej, ktorý by s ostatnými nebol miešateľný. Problém pri miešaní rôznych olejov je, že sa môže zmeniť viskozitná charakteristika oleja. Zmiešaním dvoch rôznych motorových olejov napr. SAE 5W-40 a SAE 15W-40 nemusí vzniknúť niečo ako SAE 10W-40, ale niečo úplne iného. Príčinou je interakcia rôznych modifikátorov viskozity sa základovými olejmi. Núdzovo je teda možné zmiešať všetko a motoru to príliš neuškodí. Vždy je však potrebné dodržiavať požiadavku motora na minimálnu HTHS viskozitu. 


Kedy meniť motorový olej

Na životnosť v benzínovom alebo dieselovom motore a teda na výmenný interval má vplyv naozaj veľmi veľa faktorov a nie je jednoduché stanoviť optimálny kilometrový výkon pre konkrétny automobil. Limit, ktorý odporúča každá automobilka, je vždy maximálny a nemusí vyhovovať práve prevádzke vášho automobilu. Odporúčanie - dodržujte maximálne výmenné intervaly motorového oleja a pri častejších jazdách v mestskej premávke alebo so studeným motorom tieto limity skráťte približne o 20-30%. Vždy sa pri všetkých olejov sa donedávna ukazoval čas použiteľnosti v motore jeden rok, teraz niektoré automobilky pre niektoré nové motory pripúšťajú aj dva roky. Niektorí motoristi si pletú túto dobu použiteľnosti oleja v motore s dobou skladovateľnosti oleja v originálnych a uzavretých obaloch, ktorá sa u dnešných motorových olejov udáva 4-5 rokov.

Zdroj: Časopis AutoExpert, Ing. Jaroslav Černý, CSc. (Ústav technologie ropy a petrochemie,VŠCHT Praha)