Kontakt

Obchodné meno: E OIL, s.r.o
Prevádzka: Mlynské nivy 70, areál Doprastavu, Bratislava
  Vchod cez závoru, Voľné parkovacie miesta pre zákazníkov
Sídlo Miletičova 25, 821 09 Bratislava
IČO: 45257256
DIČ: 202 293 06 35
IČ DPH: SK 202 293 06 35

Zápis v OR:

61785/B

E-mail: obchod@eoil.sk
Císlo účtu: SK48 0200 0000 0026 8016 4955
Predajňa (pevná l.) (+421) (02) 653 11 695
Predajňa (mobil) (+421) (0) 903 582 675
Miroslav Kanovský: (+421) (0) 903 707 314
Ondrej Sliva: (+421) (0) 905 802 050
Kommunikation in Englisch (+421) (0) 910 904 986

Mapa