Dodacie podmienky

Dodacie podmienky

1. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

2. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Ceny Tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru vratane 20%DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru sa pripočítava poštovné.

4. Platba za tovar

Zákazník sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar cenu, ktorá je platná v deň prijatia objednávky. Uvedené ceny sú konečné (s 20% DPH).Objednávku je možné uhradiť v hotovosti v prípade osobného odberu priamo na predajni, dobierkou alebo platbou vopred.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo), ktoré máme a k chýbajúcim sa už nevraciame.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní objednávky, ak je tovar skladom.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná, v ozname môžeme uviesť podacie číslo. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 10 dní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne z akýchkoľvek dôvodov sa stiahol z predaja a dodávateľ nás o tom neinformoval, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou poprípade osobným odberom u nás v predajni do 3 dní od potvrdenia objednávky. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby

8. Poštovné

Prepravné a balné účtujeme len pre každú vybavenú objednávku v hodnote do 100 €. Prepravné u objednávok do 100 € je 5,40 € pri zasielaní kuriérskou službou na Vašu adresu. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku. Pri objednávke do inych krajin poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivych štátov, do ktorych zásielku posielame.

Pri individuálne dohodnutých cenách tovaru je cena za dopravu dohodou

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania alebo doručenia tovaru kupujúcemu.

10. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

 • Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.),
 • tovar sa musí zaslať spolu s dokladom o kúpe.
 • tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

11. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

12. Bankové spojenie

Bankové spojenie spoločnosti E OIL, s.r.o.:

 • VÚB Banka, č.ú.: SK48 0200 0000 0026 8016 4955