Obchodné podmienky

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete nám zatelefonovať priamo do našej predajne na číslo 02/65311695 (po-pi: 9:00-16:30), kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky.

Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode je spoločnosť E OIL, s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných používateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.eoil.sk na účely registrácie používateľov, vedenia databázy registrovaných používateľov, spracovania objednávok, informovania používateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje je spoločnosť E OIL, s.r.o povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný E OIL s.r.o. informovať o ich zmene po prihlásení do e-shopu prostredníctvom formulára Uživateľské detaily.

Zakliknutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami" v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete E OLI, s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári (meno, priezvisko, adresa, kontaktný e-mail, telefónne spojenie), ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu za účelom výkonu obchodnej činnosti Predávajúceho.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s E OIL, s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.