Fitrácia emulzií

Fitrácia emulzií

Pre strojárenské prevádzky je určená často žiadaná služba, ktorou je čistenie obrábacích emulzií a strojov zariadením MKR 500. Toto mobilné zariadenie je prispôsobené pre pohyb v úzkych priestoroch medzi strojmi a má kapacitu 500 litrov emulzie v nádrži. Emulzia je najprv vyčerpaná a prefiltrovaná, potom je touto čistou emulziou vymytý celý stroj aj jeho nádrž a emulzia sa po opätovnom prečistení vráti späť do stroja. V prípade potreby sa stav emulzie doplní v miešacom zariadením na požadované množstvo a koncentráciu.