Filtrácia olejov

Filtrácia olejov

Životnosť niektorých olejov používaných v priemyselných zariadeniach možno ľahko predĺžiť ich filtráciou. Aj na túto službu sme pripravení a naši pracovníci vám ju zabezpečia pomocou mobilnej filtračnej jednotky Hydac. Požadovanú čistotu dosahujeme filtráciou cez rôzne priepustné filtre, podľa požiadavky zákazníka na stupeň čistoty oleja. Samozrejmosťou pri tom je, že na želanie vykonávame aj vyčistenie olejových nádrží, s prečerpaním oleja do iných nádob, ktoré si k tomu účelu privezieme.