Produkty Klüber

Spoločnosť Klüber Lubrication bola založená v roku 1929 Theodorom Klüberom v Mníchove a dodnes sa tam nachádza ich centrála. Približne 2040 zamestnancov  pracuje pre  zákazníkov vo viac ako 30 krajinách. Viac ako 1.000 z nich je obchodný špecialista, pracujúci v úzkom kontakte so zákazníkmi s cieľom vyvinúť špeciálne mazivá, pre nové, ešte efektívnejšie mazanie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Špeciálne mazivá pre prvonáplň sú jadrom ich podnikania.  Zákazníkom ponúkajú odborné tribologické riešenia tým, že dodávajú špecializované mazivá na mieru priamo zákazníkom takmer vo všetkých odvetviach priemyslu a na regionálnych trhoch. Medzi ich zákazníkov patria výrobcovia komponentov, modulov, strojov a systémov, ako aj spoločnosti, ktoré používajú toto zariadenie na vlastnú výrobu alebo spracovanie.

Klüber Lubrication ponúka približne 2000 rôznych špeciálnych mazív, z ktorých mnohé boli vyvinuté a vyrobené podľa špecifických požiadaviek zákazníka. S kompetentným a zákaznícky orientovaným poradenstvom a rozsiahlymi službami  zamestnanci vytvorili vynikajúcu reputáciu spoločnosti Klüber Lubrication ako partnera pre priemysel a obchod.

S viac ako 80-ročnými skúsenosťami, rozsiahlymi odbornými znalosťami v priemysle, početnými certifikáciami, približne 150 inžiniermi v oblasti výskumu a vývoja a inými technickými špecialistami a vysokovýkonnými testovacími zariadeniami sú jedným z popredných svetových dodávateľov špeciálnych mazív.


Oleje Klüber podľa viskozity