Meranie čistoty čítačom častíc

Meranie čistoty čítačom častíc

So službou filtrácie úzko súvisí meranie množstva nečistôt v olejoch. Máme k dispozícii zariadenie - čítač častíc, ktorého pomocou toto množstvo zistíme, stanovíme stupeň znečistenia ao vykonanom meraní vydáme protokol. Túto službu môžeme vykonať priamo u vás, na vašich zariadeniach, bez nutnosti zasielania vzoriek. Pri vykonávaní filtrácie, alebo pri plnení nového oleja je možné z údajov protokolu neskôr ďalším meraním určiť rýchlosť znečisťovanie a urobiť príslušné opatrenia.