Motorové a priemyselné oleje

Špecifikácia: FORD WSS M2C913-D

Normy Ford WSS-M2C913-A, B a C boli nahradené v súčasnosti jedinou normou Ford WSS-M2C913-D.

VÝSLEDKY VYHLADÁVANIA