Tribotechnický servis

Tribotechnický servis

Dôležitým faktorom v prevádzke akéhokoľvek zariadenia, či už v doprave alebo priemysle, je jeho spoľahlivosť. Mnohým poruchám možno predísť preventívnou údržbou a v prípade mazív ich výmenou alebo kontrolou. V spolupráci s renomovanými nezávislými laboratóriami ALS Laboratory Group zaistíme našim zákazníkom vykonanie analýz všetkých používaných olejov s príslušnými protokolmi o vykonaných meraniach. Vyhodnotenie výsledkov potom vykonávajú naši skúsení tribotechnici. Sme pripravení vám poradiť alebo pomôcť aj pri odoberaní vzoriek a dodáme vám k tomu špeciálne nádoby.