Triedenie a vlastnosti motorových olejov

Triedenie a vlastnosti motorových olejov

Motorový olej, ako neoddelitelná súčasť motora, musí spĺnať širkokú škálu požiadaviek na jeho fungovanie, a to počas celého servisného intervalu. Štandardné definície funkčných vlastností oleja orientované na splnenie požiadaviek na zabezpečenie bezprobémového fungovania motora sú definované na rôznych výkonnostných úrovniach. Špecifikácie motorových olejov podľa výkonnostných úrovní sú založené na medzinárodne akceptovaných štandardoch. Deklarácia výkonnostnej úrovne jednotlivých produktov je založená na práci inštitúcií akreditovaných na tento účel - na základe laboratórnych (fyzikálno-chemických testoch), strojných a motorových skúšok. Rast požiadaviek na kvalitu olejov sa výrazne prejavuje v permanentne sa zvyšujúcich nárokoch na výsledky strojných a motorových skúšok, ktoré sú zosúladené s trvale sa zvyšujúcimi požiadavkami motora na jeho dlhodobú ochranu a bezproblémovú funkčnosť, a to aj za extrémnych podmienok.

Situácia v tejto oblasti nieje jednoduchá. Systém špecifikácií motorových olejov aplikovaný v Amerike a Európe sa podstatne odlišuje. Príčinou odlišnosti sú rozdiely v koštrukcii amerických a európskych motorov, ako aj rozdiely v charaktere prevádzky vozidiel (veľkosť olejovej náplne, dĺžka výmenného intervalu oleja, maximálne rýchlosti vozidiel a pod.). Napriek tomu, že v Európe sa ešte aj dnes používa system výkonnostných úrovní API, v poslednom desaťročí sa tu presadil systém ACEA. ACEA je združenie rozhodujúcich - najväčších európskych výrobcov automobilov.

Motory vyrábané v Európe pre japonských a kórejských výrobcov automobilov tiež rešpektujú požiadavky ACEA na technické parametre motorových olejov. Pre vozidlá vyrábané v USA a v Japonsku je prioritou splnenie požiadaviek API. Keďže 90% poľnohospodárskych strojov sa vyrába podľa amerických kritérií, ich požiadavky na výkonnostné parametre olejov vychádzajú zo špecifikácií API.

Dnešné moderné európske motorové oleje spĺňajú požiadavky ACEA, ale aj požiadavky API a OEM´s.

Špecifikácia motorových olejov ACEA - 2007

ACEA: Association des Constructeurs Européen d´Automobiles - Association of European Automobile Constructors.

Táto organizácia bola založená v roku 1991 a združuje 14 najväčších európskych výrobcov automobilov (BMW, DAF, FIAT, FORD, GM, MAN, MERCEDES-BENZ, PORSCHE, PSA, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SANIA, VOLVO, VW). Systém výkonnostných úrovní, ktorý vytvorila a zaviedla ACEA v roku 1996 nahradil systém predchodcu ACEA, asociácia CCMC. Systém sa pravidelne aktualizoval (každé 2-3 roky) a súčastný systém ACEA delí oleje na tieto kategórie:

  • A/B - motorové oleje pre benzínové a dieselové motory osobných automobilov a ľahkých dodávkových vozidiel.
  • C - oleje kompatibilné s katalyzátormi
  • E - oleje pre dieselové motory ťažkých nákladných automobilov

Podmienky pre deklarovanie výkonnostnej úrovne ACEA

ACEA požaduje aby každá deklarácia výkonnostnej úrovne bola založená na dokladovateľných výsledkoch testov z akreditovaných laboratórií. Všetky testy deklarujúce výkonnostnú úroveň podľa tohto systému musia byť urobené v súlade s pravidlami European Engine Lubricants Quality Management System (EELQMS). Tento systém, ktorý je popísaný v ATIEL Code of Practice zahŕňa predpisy pre etapu výskumu a vývoja oleja a tiež predpisy, ktoré treba dodržiavať pri výrobe a testovaní olejov. Nevyhnutnou podmienkou pre oprávnenie deklarovať výkonnostnú úroveň podľa ACEA je dodržiavanie ATIEL Code of Practice. V nasledujúcej časti je uvedený najnovší systém ACEA revidovaný v roku 2007: