VALVOLINE- prevodník staré a nové názvy Motorových olejov

                      Starý názov              Nový názov
Valvoline Durablend Diesel SAE 5W40 Valvoline All Climate Diesel C3 SAE 5W40
Valvoline Durablend FE SAE 5W30 Valvoline Synpower FE SAE 5W30
Valvoline Durablend MXL SAE 5W40 Valvoline All Climate SAE 5W40
Valvoline Durablend Diesel SAE 10W40 Valvoline Max Life Diesel SAE 10W40
Valvoline Durablend SAE 10W40 Valvoline Synpower SAE 10W40
NEW Valvoline All Climate SAE 5W30
NEW Valvoline Max Life 5W30
NEW Valvoline Max Life C3 5W30
NEW Valvoline Synpower FE 0W20
NEW Valvoline Synpower DT C2 0W30
Valvoline SYNPOWER XTREME XL-III C3 SAE 5W30 Valvoline SYNPOWER XL-III C3 SAE 5W30
Valvoline SYNPOWER XTREME ENV C1 SAE 5W30 Valvoline SYNPOWER ENV C1 SAE 5W30
Valvoline SYNPOWER XTREME ENV C2 SAE 5W30 Valvoline SYNPOWER ENV C2 SAE 5W30
Valvoline SYNPOWER XTREME MST C3 SAE 5W30 Valvoline SYNPOWER MST C3 SAE 5W30
Valvoline SYNPOWER XTREME MST C3 SAE 5W40 Valvoline SYNPOWER MST C3 SAE 5W40
Valvoline SYNPOWER XTREME MST C4 SAE 5W40 Valvoline SYNPOWER MST C4 SAE 5W40
Valvoline SYNPOWER SAE 0W40 Valvoline SYNPOWER SAE 0W40
Valvoline SYNPOWER SAE 5W30 Valvoline SYNPOWER SAE 5W30
Valvoline SYNPOWER SAE 5W40 Valvoline SYNPOWER SAE 5W40
Valvoline SYNPOWER SAE FE 0W30  Valvoline SYNPOWER SAE FE 0W30 
Valvoline SYNPOWER FE SAE 5W20  Valvoline SYNPOWER FE SAE 5W20 
Valvoline MAX LIFE SAE 5W40 Valvoline MAX LIFE SAE 5W40
Valvoline Max Life Diesel SAE 10W40 Valvoline Max Life Diesel SAE 10W40
Valvoline MAX LIFE SAE 10W40 Valvoline MAX LIFE SAE 10W40
Valvoline MAX LIFE SAE 15W40 Valvoline MAX LIFE SAE 15W40
Valvoline ALL CLIMATE EXTRA SAE 10W40 Valvoline ALL CLIMATE EXTRA SAE 10W40
Valvoline ALL CLIMATE SAE 10W40 Valvoline ALL CLIMATE SAE 10W40
ValvolineALL CLIMATE SAE 15W40 Valvoline ALL CLIMATE SAE 15W40
NEW Valvoline MOTORCYCLE 4T 10W40
NEW Valvoline RACING 2T