Videoskopická prehliadka

Videoskopická prehliadka

Najmä pre prevádzkovateľov plynových motorov máme pripravenú ponuku prehliadky ich motora pomocou videoskopom Olympus. Takto ľahko prezrieme a vyfotografuje neprístupné vnútornej časti spaľovacích priestorov motora. Vykonávanie kontroly motora i medzi pravidelnými predpísanými servisnými prehliadkami vám poskytne prehľad o stave týchto najdôležitejších častí. Zabránite tak neplánovaným a v porovnaní s videoskopickou kontrolou finančne náročným odstávkam zariadení, spôsobeným závadami, ktoré bolo možné odhaliť vopred.