XADO

Technológia XADO: Ako to funguje?

Revitalizant XADO obsahuje unikátny energetický aktivátor, ktorý umožňuje previesť nadbytočnú energiu trenia na vytvorenie nových elementov železa do nového povrchu. Pri zavedení revitalizantu XADO do bežného oleja vzniká ochranná, metalokeramická vrstva, desaťnásobne odolnejšia než oceľ, vytvorená na kryštálovej mriežke povrchovej vrstvy kovu.

Týmto spôsobom sa obyčajný pár (kov - kov) nahradzuje prakticky nezničiteľnou dvojicou (metalokeramiky - metalokeramiky), ktorá umožňuje nielen predísť opotrebeniu, ale aj obnoviť pôvodný geometriu súčiastky. Dostaneme obnovenú súčiastku, ktorá svojou prevádzkovou kvalitou prevyšuje kvalitu nového dielu. Nasleduje proces opotrebovania novej metalokeramickéj vrstvy a nie pôvodného mechanizmu. TO JE OCHRANA PRED OPOTREBOVANÍM! Preto po revitalizácii súčiastka bude slúžiť zaručene 2 až 4 krát dlhšie.

Dosiahnutá vrstva má unikátne vlastnosti: pozoruhodnú pevnosť, vysokú antikoróznu odolnosť, nízku drsnosť.


Základné charakteristiky metalokeramickej vrstvy:

Mikrotvrdosť - 750 kg / mm2; vysoká Odolnosť proti korózii; drsnosť RA - AZ 0,06 mikrónu.

Revitalizant XADO je kompatibilný s ľubovoľnými prídavkami, prísadami, klimatizačnými kovmi, remetalizantami atď. nezávisle na postupe pouzitia. Je použiteľný s ľubovoľným typom oleja, nemení jeho chemické zloženie, ani viskozitu. Olej slúži Iba ako nosič pre rozptýlenie na VŠETKY trecie plochy.


Kde začína revitalizácia? Ako prebieha rast povrchu?

Preskúmajme nový detail pod mikroskopom. Dokonca ten najhladší povrch po značnom zväčšení vyzerá nepravidelne a predstavuje súvislé striedanie vrcholkov a prepadlín. Postupné opotrebovanie strháva slabé miesta, vyháňa atómy kovu a unáša ich. Prepadliny sa prehlbujú viac a viac. Stopercentná opotrebenie nenastáva vtedy, keď sa detail rozletí na prach, ako sa niektorí chybne domnievajú, ale keď sa otierajú vrcholky.

Kým existujú tieto styčné vrcholky, ktoré tvarujú prvotnú veľkosť povrchu, súčiastku je možné podrobiť revitalizácii a tým ju obnoviť.

Revitalizácia zacina v zóne preťaženia (zóna najväčšieho opotrebenia), pretože práve tu je dosť prebytočnej energie pre začiatok nového procesu - atómy kovu majú najväčší počet voľných (nezkompenzovaných) spojení. Tieto spojenia, ako magnety zachytávajú a udržujú práve v miestach opotrebenia stavebný materiál - revitalizant XADO. Pri vzniku zaťaženia energetický aktivátor smeruje prebytočnú energiu na vybudovanie novej kryštalickej mriežky. Tymto spôsobom sa na starom zaklade formuje nová vrstva povrchu. Po niekoľkých minútach od začiatku revitalizácie sa na miste ryhy (škrabance) objavuje metalokeramické záplata. Označená zóna, zóna anomálnej aktivity zmizla. Energetické procesy sa stabilizovali, nárast povrchu skončil.


Ako se reguluje rast povrchu?

Akonáhle sa prepadliny a vrcholky zrovnajú, zaniknú energeticke podmienky, nevyhnutné pre proces revitalizácie. Systém je stabilizovaný. Odtiaľ vyplýva, že súčiastka nikdy nepriberie nadbytočnú veľkosť. Súčasne s tým dochádza k vzájomnej difúzii dvoch látok (Kovu a metalokeramiky), ktorá dokončuje proces formovania nového povrchu, cementuje a práve tým definitívne vyhladzuje defekt (poškodenie).