Otázky a odpovede k MOBIL MOBILTHERM 610

Viskozita: ISO VG 100

Popis produktov

Rad Mobiltherm sú vysokokvalitné oleje na prenos tepla určené pre použitie v uzavretých systémoch nepriameho ohrevu. Sú vyrobené z vysoko rafinovaných základových olejov, ktoré sú odolné voči tepelnej degradácii a voči chemickej oxidácii. Vykazujú dobrú účinnosť prenosu tepla a vďaka ich viskozite čerpať ihneď pri teplotách obvyklých ako pri spustení, tak pri prevádzke. Body vzplanutia týchto olejov výrazne neklesajú, pretože v rozsahu odporúčaných prevádzkových teplôt sú odolné voči tepelnej degradácii. Výrobky Mobiltherm sa vyznačujú vysokou tepelnou stabilitou a majú dlhú prevádzkovú životnosť, bez toho aby dochádzalo k tvorbe usadenín alebo k nárastu viskozity. Vykazujú také hodnoty mernej tepelnej kapacity a tepelnej vodivosti, ktoré umožňujú rýchly odvod tepla. Oleje pre prenos tepla Mobiltherm sú odporúčané pre použitie v uzavretých i otvorených, utesnených studeným olejom nepriameho ohrevu a chladenia vo všetkých typoch priemyselných procesov.

Vlastnosti a výhody 

Oleje Mobiltherm sú významným členom skupiny špeciálnych kvapalín Mobil, ktoré si pre svoju výkonnosť a spoľahlivosť aj v náročných aplikáciách získali dobré meno. Kľúčovým faktorom pre dosiahnutie mimoriadnej kvality výrobku je použitie najmodernejších postupov rafinácie. Oleje Mobiltherm ponúkajú nasledujúce vlastnosti a výhody:

Použitie

Oleje Mobiltherm 603 a Mobiltherm 605 možno používať v otvorených a uzavretých systémoch s rozsahom teploty oleja podľa tabuľky, kde minimálne teploty pri odstavení neklesajú pod -7 ° C. Mobiltherm 610 a 611 sú prednostne určené pre otvorené tepelné systémy, kde poskytujú dostatočnú životnosť. Mobiltherm 611 vyniká vysokým bodom vzplanutia nad 294 ° C a veľmi nízkou penivosťou. Oleje Mobiltherm by sa nemali miešať s inými olejmi, pretože to môže narušiť ich vynikajúcu tepelnú a oxidačnú stabilitu, zmeniť ich vlastnosti a skomplikovať záver analýzy vykonanej pre stanovenie rozsahu praktického využitia oleja. Ak sa oleje využívajú v pásmach nad odporúčanými maximálnymi teplotami a systém nie je zariadený pre prevádzku vo vyšších teplotách, napr natlakovaním inertným plynom ako je napríklad dusík, môže dôjsť k vytvoreniu plynovej vrecká. Pri vyšších teplotách sa však životnosť olejovej náplne skracuje, pretože tempo tepelnej degradácie pri teplotách presahujúcich odporúčaný limit značne zvyšuje. V dobre skonštruovaných systémoch by teplota olejového filmu obklopujúceho vykurovací prvok mala o cca 15 ° C až 30 ° C presahovať teplotu olejovej náplne. Ak je táto teplota vyššia, ako odporúčaná teplota, môže sa životnosť oleja skrátiť a môžu sa vytvoriť usadeniny a kaly, ktoré potom obmedzujú rýchlosť prenosu tepla. Podobne ako ropné oleje by aj tieto oleje na prenos tepla mali byť používané v systémoch s núteným obehom. Systémy obehu teplonosného média závisí na konvekcii neumožňujú dostatočne rýchly tok pre to, aby sa zabránilo miestnemu prehriatiu a rýchlemu poškodeniu oleja. Okrem toho sa tieto oleje nedoporučuje pre použitie v otvorených systémoch, kde je horúci olej v priamom kontakte so vzduchom. Pri jeho úniku by mohlo dôjsť k samovznieteniu. Uzavreté, studeným olejom utesnené, systémy nepriameho ohrevu alebo chladenia vo všetkých typoch priemyselných procesov prevádzkovaných pri teplotách oleja do maximálnej teploty uvedenej v tabuľke vyššie a pri atmosférickom tlaku. 


Fórum - otázky a odpovede MOBIL MOBILTHERM 610 ISO VG 100