Otázky a odpovede k MOBIL GEAR 600 XP 220

Viskozita: ISO VG 220

Popis produktu:

Vysoko výkonné prevodové Oleje Mobilgear 600 XP RADY sú určené pre použitie v podmienkach extrémne vysokých tlakov; Majú vynikajúce charakteristiky odolnosti voči záťaži a sú vhodné pre použitie vo všetkých typoch uzavretých ozubených prevodov so systémom obehového mazania alebo mazania rozstrekom. Oleje Mobilgear 600 XP  boli vyvinuté tak, aby boli v predstihu voči meniacim sa potrebám technológie prevodových skríň. Konštrukčné trendy technológie prevodov smerujú k menším jednotkám s rovnakým prenosom výkonu. Tento nárast hustoty výkonu kladie na prevodové oleje zvýšené požiadavky. Zloženie olejov Mobilgear 600 XP vyrovnáva toto vyššie namáhanie tým, že poskytuje zlepšenú ochranu prevodovým súkoliam, ložiskám aj tesneniam.Vďaka svojmu zloženiu tieto Oleje chránia ozubenia prevodov pred opotrebením už v jeho prvých štádiách. Toto mikroskopické opotrebenie, nazývané tiež mikropiting, môže viesť k závažnému poškodeniu zubov prevodov. Oleje Mobilgear 600 XP svojimi parametrami prevyšujú požiadavky odborových noriem na ochranu ložísk proti opotrebovaniu. V skutočnosti poskytujú až 15x vyššiu úroveň ochrany Proti opotrebeniu, než aká je stanovená pre testovacie meranie na základe odborového štandardu FAG FE 8. Vďaka svojmu vyváženému zloženiu sú oleje Mobilgear 600 XP schopné poskytovať maximálnu ochranu proti opotrebovaniu a korózii, pritom si uchovať zlučiteľnosť so všetkými bežnými materiálmi, používanými pre tesnenie prevodových skríň. Tím , že udržujú integritu tesnenia prevodových skríň, pomáhajú predchádzať únikom oleja, taktiež zabraňujú prenikaniu znečisťujúcich latok. vďaka ochrane, ktorú oleje Mobilgear 600 XP poskytujú prevodovým súkoliam , ložiskám a tesneniam , sa tak zlepšuje spoľahlivosť zariadenia a zvyšuje jeho produktivita. Oleje Mobilgear 600 XP sú odporúčané pre uzavreté priemyselné ozubené prevody, vrátane prevodov s čelnými, kužeľovými šikmozubými súkolesiami so systémami obehového mazania alebo mazanie rozstrekom, ktoré pracujú s objemovou teplotou oleje až 100 ° C. Sú zvlášť vhodne pre prevodové súkolia pracujúce v podmienkach vysokých alebo a rázovou záťažou. Oleje Mobilgear 600 XP nachádzajú široké možnosti použitia tiež v lodných prevodových aplikáciách . Možné je ich používať aj mimo prevodové aplikácie, vrátane mazania vysoko zaťažovaných pomalobežných klzných valivých ložísk .

Vlastnosti výhody:

Oleje Mobilgear 600 XP patria medzi špičkové priemyselné mazivá značky Mobil, ktoré si získali vynikajúcu povesť vďaka svojim inováciám skvelým výkonnostným vlastnostiam. Tieto výrobky na ropnej báze predstavujú vysoko kvalitné priemyselné prevodové oleje, ktoré spĺňajú najnovšie odborové štandardy a ponúkajú vysoko univerzálne vlastnosti Pre mazanie najrôznejších druhov strojných zariadení v priemysle a  v lodnej doprave.Fórum - otázky a odpovede MOBIL GEAR 600 XP 220 ISO VG 220