Otázky a odpovede k MOBIL MOBILARMA MT

Popis produktu
Dvoj-písmenová séria Mobilarma je výrobný rad vysoko účinných prostriedkov proti korózii založených na rozpúšťadlách. Tieto produkty sú založené na vybraných rozpúšťadlách s vysokým bodom vzplanutia a moderných technicky pokročilých inhibítorochkorózie. Dvoj-písmenová séria Mobilarma poskytuje vynikajúcu ochranu proti korózii a zároveň je šetrná k životnému prostrediu v širokom rozsahu aplikácií, materiálov a podmienok. Vysoký bod vzplanutia rozpúšťadla zvyšuje schopnosť krytia, čo prináša zníženie spotreby oleja. Dvoj-písmenová séria Mobilarma neobsahuje prídavok bária.

Použitie
Mobilarma ST je určená pre antikorozívnu krátkodobú ochranu železných a zliatinových súčiastok behom skladovania a prepravy. Môže sa tiež používať pre ochranu medzi operáciami po sústružení, morení, fosfátovaní a elektrochemických procesoch. Rapídne vytláča vodu a ponecháva tenký ochranný olejový film. Mobilarma MT je viacúčelová ochrana proti korózii poskytujúca stredne dlhú ochranu železných a zliatinových súčiastok behom skladovania a prepravy. Je zvlášť vhodná pre ochranu vysoko obrábaných presných súčiastok, kde hrubé filmy nie sú vhodné.  Mobilarma LT je ochrana proti korózii poskytujúca strednú až dlhodobú prevenciu a ochranu železných a zliatinových súčiastok. Je zvlášť vhodná pre ochranu mnohých typov náhradných súčiastok pre motory behom skladovania, ako aj lisovaných a obrábaných povrchov. Ochranný film je efektívny proti kyslým a inak agresívnym atmosféram.Fórum - otázky a odpovede MOBIL MOBILARMA MT