Otázky a odpovede k MOBIL MOBILUBE HD

Viskozita: SAE 80W-90
  Mobilube HD 80W-90 a 85W-140 sú vysokovýkonné prevodové oleje vyrobené z kvalitných základových olejov a vyspelého systému prísad. Tieto mazivá sú určené na použitie v namáhaných nápravách a rozvodoch, kde je možné očakávať extrémne tlaky a nárazové zaťaženie. Poskytujú vynikajúcu výkonnosť tam, kde sa požaduje dosiahnutie API GL-5. Moderné vysokovýkonné zariadenia kladú zvýšené výkonnostné požiadavky na pohonné a prevodové mazivá . Vyššie rýchlosti, vyššie krútiace momenty a vyššie zaťaženie si vyžadujú zdokonalené receptúry výroby olejov za účelom maximalizácie životnosti zariadení a optimalizácie prevádzkových nákladov. Dlhšie servisné intervaly kladú ďalšie požiadavky na prevodové mazivo požadujúce účinné základové oleje v kombinácii s komplexom aditív. Skupina prevodových mazív Mobilube HD je vytvorená na to, aby splnila tieto požiadavky.  

Fórum - otázky a odpovede MOBIL MOBILUBE HD 80W-90