Hodnotenie MOBIL Pegasus 705

Viskozita: SAE 40

Popis produktu
Mobil Pegasus 705 je vysoko kvalitný olej viskozitnej triedy SAE 40 pre plynové motory vyrobený na mazanie širokého spektra motorov spaľujúcich zemný plyn. Je odporúčaný pre novšie vysokootáčkové štvortaktné motory spaľujúce stechiometrické alebo chudobné zmesi, ktoré sú citlivé na opotrebenie dosadacích plôch a sediel ventilov. Tento olej je tiež doporučovaný na mazanie plynových kompresorov a celej rady motorov vyžadujúcich nízkopopelnatý olej. Pegasus 705 je vyrobený z vybraných, vysoko kvalitných ropných základových olejov v kombinácii s progresívnou technológiou systému aditív. Olej je formulovaný tak, aby poskytoval vynikajúcu ochranu súčastí motora a kompresora a zabezpečil proti tvorbe usadenín v spaľovacej komore. Výrobok vykazuje mimoriadnu úroveň chemickej stability a odolnosť voči oxidácii a nitrácii, čo má za následok predĺženie životnosti oleja a zníženie nákladov na výmenu filtra. Tieto výkonnostné prednosti v kombinácii s mimoriadnymi čistiacimi a dispergačnými vlastnosťami minimalizujú tvorbu popolnatých a karbónových usadenín, ktoré by mohli znížiť výkonnosť motora alebo zhoršiť jeho klepanie. Pegasus 705 vykazuje vynikajúce antikorózne vlastnosti, ktoré bránia korozívnemu opotrebeniu valcov, sediel ventilov a ložísk, čo má za následok predĺženie životnosti motora. Vysoká úroveň ochrany proti opotrebeniu znižuje opotrebenie krúžkov, vložiek a ložísk. Taktiež ponúka výnimočnú ochranu sediel ventilov a znižuje opotrebenie a vznik usadenín vo ventilových rozvodoch vysoko zaťažených preplňovaných štvortaktných motorov.

Vlastnosti a výhody
Olej Mobil Pegasus 705 pre plynové motory zaručuje čistejšie motory, pomalšie opotrebenie a lepší výkon motora. Výrobok je zvlášť výhodný z hľadiska predĺženia životnosti ventilov a výkonnosti motora u novších vysokootáčkových štvortaktných vysoko zaťažených motorov spaľujúcich chudobnej zmesi. Výsledkom je zníženie nákladov na údržbu a zvýšenie výrobnej kapacity. Vynikajúca chemická a oxidačná stabilita umožňuje predĺženie intervalov výmeny a zníženie nákladov na výmenu filtrov. Vďaka obmedzeniu vzniku popola a karbónu v spaľovacích komorách znižuje Pegasus 705 náklady na údržbu pri súčasnom zlepšení výkonnosti motora a zníženie nákladov na palivo.

Použitie
- Vysokootáčkové plynové motory spaľujúce chudobnej a stechiometrické zmesi, ktoré sú citlivé na pokles sedla ventilu
- Kľukové skrine a servomotory dvoch a štvortaktných plynových motorov s elektrickým zapaľovaním
- Doporučovaný pre aplikácie vyžadujúce receptúry s nízkym obsahom popola
- Valce piestových kompresorov na zemný plyn
- Vysoko výkonné motory alebo atmosférické motory prevádzkované za vysokých teplôt na menovitý alebo vyšší výkon Strana: 2
- Motory spaľujúce palivo s nízkym obsahom sírovodíka


Uživateľské recenzie MOBIL Pegasus 705 40

Bohužial tento produkt ešte nikto neohodnotil. Pridajte Vašu recenziu.